موارد استفاده طب سوزنی طلایی.
اضطراب , افزایش اشتها و طب سوزنی گوش .
سیندروم  شب غذا خوری
پیشگیری از برگشت وزن بعد از طب سوزنی .
بهترین زمان شروع درمان لاغری
داستان بر چسب های گوش و چاقی .
گرفتن رژیم غذایی و طب سوزنی !
کاهش وزن چند وجهی
کاهش اشتها با کاشت سوزنهای  ASP
طب سوزنی و بیخوابی